Aanmelden recreatieschaatsen

De schaatslessen/trainingen vinden plaats op de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam en op de ijsbaan van Leisure World in Dronten.

De kosten voor de lessen zijn te vinden op de ASV tarieven pagina. Als je definitief geplaatst bent ontvang je aan het begin van het schaatsseizoen een rekening van de penningmeester. 

Jaap Edenbaan toegangspas: Voor de toegang op de Jaap Edenbaan heb je een  Jaap Edenbaan-toegangspas nodig. Deze pas is 5 jaar geldig. Heb je nog een pas houd dan het pasnummer bij de hand!

Voor alle uren geldt dat er minimaal 10 inschrijvingen moeten zijn om het uur door te kunnen laten gaan.

Meerdere lesuren: stuur voor elk uur een apart aanmeldingformulier in, dus één per lesuur.

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van de aanmelding op het ingevulde e-mailadres. Geen e-mail niet ontvangen neem dan contact op met de webmaster (webmaster@asv-almere.nl).

Persoonlijke gegevens
Vul de onderstaande gegevens in t.b.v. het ASV lidmaatschap. Het ASV lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart en wordt ieder jaar automatisch verlengd. Verzoeken tot beëindigen van het lidmaatschap dienen voor 31 maart te geschieden middels een e-mail aan ledenadministratie@asv‑almere.nl. Het lidmaatschap wordt los van de kosten voor de lessen in rekening gebracht. De kosten voor het lidmaatschap zijn te vinden op de ASV tarieven pagina.
Ouder(s)/voogd/verzorger(s):
Voor leden t/m 15 jaar is toestemming van een ouder/verzorger verplicht. Met het invullen van de contactgegevens stellen we dat de ouder(s)/verzorger(s) akkoord is met deze aanmelding. Let op: Aan het lidmaatschap van de ASV kan slecht één e-mailadres gekoppeld worden. Wilt u zelf de ASV e-mail ontvangen i.p.v. uw jeugdlid vul dan dat e-mailadres hierboven in.
Lesuur
De lessen worden gegeven in verschillende groepen, zodat iedereen op zijn eigen niveau les krijgt. Houd daar rekening bij het maken van van je keuze.
Wedstrijdkaart voor recreanten

Na het insturen ontvangt u binnen enkele minuten een bevestigings-email, geen email neem dan contact op met webmaster@asv-almere.nl.

Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring.

Foto's: Tijdens de ASV activiteiten kunnen er foto's genomen worden die op de ASV Website of ASV Social Media kanalen worden geplaatst. Indien men bezwaar heeft tegen de plaatsing kan dat het beste direct bij de fotograaf worden aangegeven. Mocht de foto al geplaatst zijn dan kan een verzoek tot verwijdering gedaan worden via webmaster@asv-almere.nl. We zullen de foto dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

randomness