Beleid recreatieschaatsen

Aanvragen

De aanvragen dienen vóór 31 augustus via het aanmeldformulier op de ASV site binnen te zijn, zodat de gegevens tijdig doorgegeven kunnen worden aan het Gewest. Voor elk uur dat een ASV-lid wil schaatsen, dient een aparte aanvraag ingevuld te worden.

Eind augustus komt er een bevestiging van de aanmelding (via de groepsindeling op de site) en een voorlopige toezegging van de plaatsing op basis van de vastgestelde regels. Kosten voor de lessen, toegangspassen en het lidmaatschap dient voorafgaand aan het schaatsseizoen te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur van de penningmeester. Na ontvangst van de betaling zal het abonnement en, indien van toepassing, de nieuwe toegangspas verstrekt worden.

Voor aanvragen die later binnen komen geldt dat deze per individueel geval wordt beoordeeld of er nog een plek voor het lesuur beschikbaar is.

Plaatsing lesuur

Indien het aantal aanvragen voor elke afzonderlijk lesuur hoger zijn dan het beschikbare aantal plaatsen zal er een verdeling plaatsvinden op basis van onderstaande regels:

  1. Indien er een betalingsachterstand is zal er geen abonnement/toegangspas worden verstrekt totdat de factuur betaald is.
  2. Indien de persoon het voorgaande seizoen op het betreffende uur bij de ASV heeft geschaatst dan heeft hij/zij voorrang op dat uur.
  3. Schaatsende ASV leden (die voorafgaand jaar een abonnement hebben afgenomen) hebben voorrang.
  4. Leden die deel uitmaken van het bestuur of een commissie, trainer of begeleider, lid van verdienste of erelid zijn hebben voorrang.
  5. Leden hebben voorrang op (nog) niet-ASV leden gemeten op 1 april van het betreffende jaar.
  6. Waar dit reglement niet voorziet zal het bestuur een besluit nemen.

Let op: Na 31 augustus komt de voorangsregel 3 te vervallen en geldt de volgorde van aanmelden voor het toewijzen van plekken.

Facturatie

Facturatie zal vooraf geschieden, het bedrag zal samengesteld zijn uit het lidmaatschap, de toegang ijsbaan, de trainerskosten en, indien van toepassing, toegangspas. De tarieven worden na vaststelling gepubliceerd op de tarieven pagina. De facturatie zal geschieden met een betalingstermijn van 2 weken. Pas na het voldoen van de factuur zal er het abonnement aan het lid worden verstrekt.

Toegangspassen ophalen

De toegangspassen kunnen bij de start van het seizoen opgehaald worden bij de kassa van de Jaap Eden baan indien de factuur betaald is. Is het niet mogelijk om de pas zelf op te halen kijk dan of iemand de toegangspas voor je mee kan nemen.

IJsbaan Jaap Eden

  • Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens de baancommissie en/of de baandirectie inzake orde en recht, kan tot strafmaatregelen leiden, b.v. tijdelijke schorsing of langdurige uitsluiting.
  • Abonnementhouders hebben niet eerder dan een uur voor de aanvang van de trainingsperiode en niet later dan een half uur daarna toegang tot het afgesloten deel van het ijsbaancomplex, tenzij anders is bepaald door baancommissie of ijsbaanpersoneel.
  • Elk abonnement heeft een eigen uniek nummer en is persoonsgebonden. Abonnementen kunnen niet worden overgedragen en niet door meerdere mensen worden gebruikt.

Omruilingen

Indien u uw abonnement wilt omruilen (wisseling van trainingsuur) kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de coördinator recreatieschaatsen. Omruiling kan alleen plaatsvinden nadat de coördinator recreatieschaatsen goedkeuring heeft gekregen van de baancommissie-coördinator van de betreffende ijsbaan. Tot 15 oktober geschiedt dat gratis, daarna wordt € 7,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Duplicaten

Bij verlies van het abonnement kunt u contact opnemen met de coördinator recreatieschaatsen. Er zal dan een duplicaat worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn € 6,00. Duplicaten kunnen ook rechtstreek bij de kassa van de Jaap Edenbaan worden aangevraagd tegen betaling van € 6,00. Mocht achteraf het vermiste abonnement weer boven water komen, dan dient men deze onverwijld in te zenden aan de coördinator. Bij gebleken misbruik zullen zowel het originele abonnement als het duplicaat geblokkeerd worden. In dat geval worden duplicaten niet teruggenomen of gerestitueerd.

Op naam

Toegangspassen zijn op naam en dus niet overdraagbaar. Naamsomzetting is niet mogelijk.

randomness