Beleid abonnementen

Aanvragen voor Jaap Edenbaan Amsterdam

De aanvragen dienen vóór 31 augustus via het aanmeldformulier op de ASV site binnen te zijn, zodat de gegevens tijdig doorgegeven kunnen worden aan de Baan Groot Amsterdam (BGA).

Eind augustus komt er een bevestiging van de aanmelding (via de groepsindeling op de site) en een voorlopige toezegging van de plaatsing op basis van de vastgestelde regels. Kosten voor de lessen, toegangspassen en het lidmaatschap dient voorafgaand aan het schaatsseizoen te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur van de penningmeester. Na ontvangst van de betaling zal het abonnement en, indien van toepassing, de nieuwe toegangspas verstrekt worden.

Plaatsing les-/trainingsuur

Plaatsing voor deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indien desbetreffend trainings-of lesuur vol is, komt elke volgende aanmelding op een wachtlijst te staan. Indien er een betalingsachterstand is, zal er geen abonnement verstrekt worden, totdat de factuur betaald is.

Facturatie

Facturatie bestaat uit de kosten voor het abonnement, de trainerskosten en -indien van toepassing- een nieuwe toegangspas. De tarieven worden na vaststelling gepubliceerd op de tarievenpagina. De facturatie zal geschieden met een betalingstermijn hooguit twee weken.

Toegangspas ophalen

Een nieuwe toegangspas kun je bij de start van het seizoen ophalen bij de kassa van de Jaap Eden.

Reglement van de kunstijsbaan Jaap Eden

  • Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens de baancommissie en/of de baandirectie inzake orde en recht, kan tot strafmaatregelen leiden, b.v. tijdelijke schorsing of langdurige uitsluiting.
  • Abonnementhouders hebben niet eerder dan een uur voor de aanvang van de trainingsperiode en niet later dan een half uur daarna toegang tot het afgesloten deel van het ijsbaancomplex, tenzij anders is bepaald door baancommissie of ijsbaanpersoneel.
  • Elk abonnement heeft een eigen uniek nummer en is persoonsgebonden. Abonnementen kunnen niet worden overgedragen en niet door meerdere mensen worden gebruikt.

Wijziging abonnement

Indien u uw abonnement wilt wijzigen (wisseling van trainingsuur) kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de coördinator recreatieschaatsen. Wijziging kan alleen plaatsvinden nadat de coördinator recreatieschaatsen goedkeuring heeft gekregen van de baancommissie-coördinator van de BGA. Tot 1 november geschiedt dat gratis, daarna wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Verlies van de  toegangspas

Bij verlies van de toegangspas van de Jaap Edenbaan meld je dit bij de kassa van de Jaap Edenbaan. Tegen betaling ontvang je een nieuwe toegangspas. Mocht je achteraf de vermiste toegangspas weer vinden, dan wordt deze niet teruggenomen of gerestitueerd.

Toegangspas staat op naam

Toegangspassen staan op naam en dus niet overdraagbaar. Naamsomzetting is niet mogelijk.

randomness