ASV Bestuur

Voorzitter
Bert Groot Roessink
Contact: Voorzitter
- Algemene zaken
- Communicatie en PR
- Clubhuis / Bouwcommissie
- Restaurant / Paviljoen
- Schipperplein
- Combinatiefunctionaris
- Schoolschaatsen / Schoolskaten
Cees van der Lans
Contact: Cees van der Lans
- Vice Voorzitter
- Inline-skatecommissie
Secretaris
Neeltje Kielen
Contact: Secretaris
- Secretariaat
- Notulen / Archief
Penningmeester
Ed van Harmelen
Contact: Penningmeester

Financiële administratie: Martin Staal
Contact: Martin Staal
- Financiën
- Kleding
Bestuursleden
Henk Klein Poelhuis
Contact: Henk Klein Poelhuis
- Natuurijsbaancommissie
- Inline-skatebaancommissie
- Planningscommissie
- Commissie beheer
- IJsmeester
Martin Huysmans
Contact: Martin Huysmans
- Wedstrijdsport
- Recreatiesport
- Inline-skaten
Technische commissie
Charles van der Horst, contact: Charles van der Horst
Hannie van Straaten, contact: Hannie van Straaten
Marije Kerkhof, contact: Marije Kerkhof
Janneke Salomons-Wardenier

Lidmaatschap en opzeggingen

Het lidmaatschap van de ASV loopt van 1 april t/m 31 maart en wordt ieder jaar, tot aan de wederopzegging, automatisch verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 maart plaats te vinden, schriftelijk aan de secretaris of via een email aan de ledenadministratie.

Commisie en contactpersonen

Frank Albers
Contact: Webmaster

Ledenadministratie
Bart Bakker
Contact: Ledenadministratie
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdschaatsen
Jeanette Klaver en Ynke Hornstra
Contact: Wedstrijdsecretariaat
Coördinator aanmeldingen wedstrijdschaatsen
Titia van der Horst
Contact: Aanmelden wedstrijdschaatsen

Coördinator aanmeldingen jeugdschaatsen
Jan Egbertsen
Contact: Jeugdschaatsen

Coördinator jeugdschaatsen
Hannie van Straaten
Contact: Hannie van Straaten

Coördinator aanmeldingen recreatieschaatsen
Marjolein van Nes
Contact: Recreatieschaatsen

Coördinator Schipperplein
Edgar Donkervliet
Contact: Schipperplein
Commissie-beheer
Henk Klein Poelhuis
Contact: Commissie-beheer
Technische beheer
Handboek
Website
Frank Albers
Contact: Webmaster
 

Erelid

Cees Lissenberg

Lid van verdienste

Jaap Flotman, Marre van de Vooren, Dick Groenewegen, Jakob Louw, Hannie van Straaten, Bart Bakker, José van Santen, Charles van der Horst, Jan Egbertsen, Johan de Lange, Piet Engelsman, John van den Broek, Ruud de Vries†, Margreet Kamper, Cees van der Lans, Anton Spaan, Paul Nijssen, Bert van Bunningen.

randomness