Berichten vanuit het ASV bestuur

Overdracht ledenadministratie
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering van 11 april j.l. heeft het bestuur in bijzijn van Bart Bakker en John van de Broek stilgestaan bij de overdracht van de ledenadministratie van Bart naar John. Bart geeft het stokje na 29 (!) jaar over aan John. We zijn Bart zeer erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen decennia en John voor de bereidheid om deze taak van Bart over te nemen.  We wensen John heel veel succes.

Hernieuwde oproep werving bestuursleden
Goed nieuws: het bestuur heeft Ferry Meegdes bereid gevonden om zich op de aankomende ALV verkiesbaar te stellen als bestuurslid met de intentie om het secretariaat op zich te nemen. Omdat ook Cees van der Lans per 1 mei stopt als bestuurslid zijn we nog op zoek naar een algemeen bestuurslid. Heb je interesse om je voor ASV in te zetten in een bestuursfunctie en mede vorm te geven aan ASV2020, neem dan contact op met onze voorzitter Bert Groot Roessink (voorzitter@asv-almere.nl).

Oproep verantwoordelijke kleding
Voor de herkenbaarheid tijdens trainingen, wedstrijden, evenementen en toertochten streeft ASV ernaar al zijn leden in clubkleding te laten rijden. Maar dan moet de kleding er wel zijn en het liefst ook betaalbaar... Daarom zijn we zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om onze clubkleding te gaan verzorgen. Interesse neem contact op met secretaris@asv-almere.nl

ASV accepteert nu pinbetalingen
In de maatschappij is in het betalingsverkeer de afgelopen jaren snel verandert, het merendeel van de uitgaven loopt nu via pinbetalingen.
 
Het bestuur vindt  dat ASV kan daar niet bij achter blijven en biedt vanaf de start van het zomerseizoen alle leden en bezoekers van onze accommodatie de mogelijkheid om de betalingen voor versnaperingen, kleding en andere uitgaven  met pin te betalen. Tijdens de ASV skate-experience is een start gemaakt en iedereen was positief de vrijwilligers achter de bar en de betalende leden en bezoekers.
 
Het is met daarvoor geschikte betaalpassen ook mogelijk om contactloos te betalen op de terminal.
  
We streven er naar er naar om minimaal 80 procent van alle betalingen  via de pin te laten lopen. Aan alle bezoekers van onze skeeler-schaatsbaan dus het verzoek om zoveel mogelijk via de pin  te betalen.

Schaatsen in Dronten
Na een teleurstellend kunstijs-seizoen op de Jaap Edenbaan heeft het bestuur aan het team recreatiesport gevraagd een voorstel uit te werken voor recreatieve schaatstrainingen zowel in Dronten als op de Jaap Edenbaan met ingang van het winterseizoen 2017/2018. Het bestuur heeft uitdrukkelijk gevraagd de recreatieschaatsers bij dit voorstel te betrekken. We streven ernaar het voorstel op de ALV te kunnen presenteren.

Algemene ledenvergadering en jaarlijkse BBQ
Ter herinnering, de algemene ledenvergadering is dit jaar op vrijdag 23 juni van 17:30 tot 19:00. Daarna volgt de jaarlijkse BBQ. Naast de gebruikelijke  jaarverslagen zullen de nieuwe teams die tot nu toe gevormd onder ASV2020 zich presenteren tijdens de ALV.  Komt allen!!!!.