Dringende oproep: Vrijwiligers gezocht

Het bestuur van ASV roept alle leden van onze vereniging op om zich te beraden over de behoefte die de vereniging heeft aan vrijwilligers voor een aantal zeer belangrijke werkzaamheden:

 1. Allereerst en met de grootste urgentie: 

  - vrijwilligers voor het team dat zich in de winter bezighoudt met (voorbereidingen voor) de natuurijsbaan.
   
 2. Daarnaast zijn vrijwilligers nodig voor het doen van “klussen”. Sinds enkele jaren bestaat een zogenaamd “klusteam” dat op donderdagochtend in het clubhuis “werkt”, maar de werkzaamheden kunnen ook op andere tijdstippen gedaan worden.|

  Het gaat dan om:
  - onderhoud van de skeelers en schaatsen van de vereniging voor verhuur en gebruik op het Schipperplein
  - de schoonmaak van het clubgebouw en de kleedkamers
   
 3. Voor de ondersteunende functies en de activiteiten teams in het traject ASV2020 zijn we op zoek naar:

  - een communicatie coördinator die ervoor zorgt dat de juiste informatie gedeeld wordt binnen de vereniging maar ook daarbuiten. De communicatie coördinator zorgt voor afgestemde berichtgeving via de mail, de website, Facebook, Instagram, Twitter en Almere Vandaag. De communicatie coördinator is niet verantwoordelijk voor het schrijven van stukken. Dat is een verantwoordelijkheid die bij de activiteiten teams ligt. Het editten van stukken is alleen van belang bij officiële communicatie.

  - een trekker van het team evenementen. Hoewel de evenementen door zelfsturende teams worden georganiseerd is afstemming tussen de teams en met de beheerder van de baankalender belangrijk zodat we tijdens het skeelerseizoen optimaal gebruik maken van onze accommodatie. Het initiëren van nieuwe evenementen behoort tot de mogelijkheden.

Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden omdat de kwaliteit van onze accommodatie en de organisatie van de vereniging op het spel staat.

Indien je interesse hebt, waarbij het bestuur ook vooral denkt aan jongere leden, meld je dan bij een van de bestuursleden, die je kan vertellen wat de functies verder inhouden.  Mij kun je in ieder geval bereiken via een email aan: Voorzitter.

Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen.
Namens het bestuur: Bert Groot Roessink, voorzitter.

randomness