Bart Bakker benoemt tot Erelid

Op de algemene ledenvergadering van 4 november is unaniem en met groot enthousiasme het voorstel van het bestuur ontvangen om Bart Bakker tot het tweede erelid van onze vereniging te benoemen. 

Bart heeft zo’n 30 jaar geleden, samen met Hannie van Straaten, het jeugdschaatsen opgericht en heeft toen ook de administratie van het jeugdschaatsen opgezet. Dat leidde tot het opzetten van de ledenadministratie door Bart en dat is hij blijven doen tot dit jaar.  De vereniging kende een sterke groei van het aantal leden in de jaren negentig van de vorige eeuw toen onze landijsbaan de Pinguïn een aantal jaren open kon voor publiek.  Ook heeft hij de opkomst van het “recreatieschaatsen” met de daarbij horende aparte trainingsuren en administratie vormgegeven. Alle activiteiten van Bart vonden plaats op de achtergrond en weinigen wisten hoeveel tijd Bart spendeerde aan het op orde houden van de ledenadministratie.  In de bestuursvergadering is daar nog even “fijntjes “op gewezen waarna Bart het certificaat uitgereikt kreeg door de voorzitter, Bert Groot Roessink. 

Bart reageerde opgewekt dat hij zeer vereerd was met zijn benoeming.