2018: Een nieuw jaar, vol nieuwe kansen.

2018: Een nieuw jaar, vol nieuwe kansen.

Allereerst natuurlijk voor iedereen   de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2018.

Dat het maar een mooi, gezond en sportief jaar mag worden met verwezenlijking van wensen en idealen van jullie allemaal.

In de afgelopen jaren begonnen we het jaar altijd met een sportief weekend op de Weissensee wat altijd zoiets had van: een goed begin is het halve werk. Vorig jaar maakte ik melding van het stoppen van de organisatoren Frans Jan en Onno.  Hun werk werd op een fantastische manier overgenomen door Nanja, Bram en Leon die een fantastisch weekend in de stijgers hadden staan.  Waar zij geen invloed op hadden…. het weer!.  En voor het eerst in 19 jaar laat het weer ons zo in de steek dat de reis moet worden afgelast: er ligt geen ijs op de Weissensee.  Het zal je gebeuren als je voor het eerst deze reis organiseert. Ik heb bewondering voor de wijze waarop Nanja, Bram en Leon het hebben aangepakt en het alternatief van een ASV dag op Flevonice meteen hebben neergezet en dat is ook een vorm van een goed begin: vertrouwen in wijsheid als het eens tegen zit.     

Op het Fanny Blankers-Koen park zat het ons de afgelopen winter ook niet mee.  Er lag ijs maar her en der staken mijnsteentjes boven net ijs uit en we hadden forse moeite met het beheren van het waterpeil.  Daaruit hebben mensen van de gemeente en onze ijsmeesters lessen getrokken: het mijnsteen is verwijderd en er is een mooie voorziening gemaakt om het waterpeil te beheersen.  Laat de vorst nu maar komen!    

In 2017 hebben we de ontwikkeling van ASV 2020 verder doorgezet en daar hebben veel mensen zich fantastisch voor ingezet.  Daar past een woord van grote dank, want alleen met die inzet kunnen we onze activiteiten in 2018 verder uitbouwen. Er zijn ook mensen gestopt met werkzaamheden die ze al jarenlang deden.  Voor zijn jarenlange inzet hebben we Bart Bakker mogen belonen met het erelidmaatschap. De opvolgers hebben het niet gemakkelijk en we hebben nog meer handen nodig.   

Dus…. er is  hulp van velen nodig. Daarom ook nu nogmaals een dringend beroep op jullie om je in te zetten voor de organisatie van onze activiteiten. Als je een iets leuks wilt doen voor de vereniging …. kom op!

We hebben ook in 2017 met onze “maatschappelijke activiteiten” aan de weg getimmerd.  Met onze G- sporters, die zeer succesvol deelnamen aan de Special Olympic winterspelen in Grasz, maar ook met het door ontwikkelen van Super Cool in nauwe samenwerking met andere sportverenigingen. En in de zomer hebben we op een mooie manier ruimte geboden aan jonge bewoners van het AZC om te komen skeeleren op onze baan. Een hele ploeg vrijwilligers was wekelijks onder leiding van Theo in de weer om te helpen.

Onze accommodatie op het Fannie Blankers-Koen park ontwikkelt zich ook als trainingsplaats voor de skeelerselectie van Midden Nederland, die na een eerste jaar weer terugkomen in 2018. In 2017 haalden een aantal ASV leden ook bij skeelerwedstrijden op hoog niveau mooie resultaten en die lijn wil het activiteitenteam “wedstrijdsport” in 2018 graag doorzetten. 

Het clubhuis blijft ook de ontmoetingsplek van vele sporters uit Almere en daarbuiten.  Onze klussers zorgen voorgoed onderhoud van het gebouw, dat is geen sinecure en ik ben ontzettend blij met deze ploeg hardwerkende vrijwillige vaklieden, een rijk bezit van onze vereniging.      

De overgang van “wieltjes” naar “ijzers” was in september weer een succes.  De Jaap Edenbaan is in de zomer stevig onder handen genomen en betrouwbaarheid en kwaliteit van het ijs zijn fors toegenomen.  Deze winter wordt ook intensief gebruik gemaakt van het kunstijs in Dronten. We zijn deze winter begonnen met het verzorgen van trainingen op de publieksuren in Dronten en dat is een groot succes.  Er floreren daarnaast ook een aantal groepjes van leden die spontaan die met elkaar gaan schaatsen.  

Op wedstrijden leveren onze jongeren mooie prestaties en verbeteren zichzelf voortdurend. In de Master marathons in Amsterdam laten ASV-leden nu zowel op niveau M4 als M3 van zich spreken.   Op de clubkampioenschappen op de Jaap Edenbaan werd in maart 2017 stevig en sportief gestreden om de diverse titels en dat zal in 2018 niet anders zijn.   

En dan zijn we straks in april al weer aangeland bij openen het skeelerseizoen met een mooie open dag die we vanaf dit jaar “Breijer skate event” noemen.   We hopen weer op veel belangstelling.  In de zomer staan weer mooie skeelerwedstrijden op onze baan op het programma.   

En het eerste jaar met de combinatiefunctionarissen in dienst van de Schoor zit erop.  We moeten eerlijk zeggen dat het promoten van onze sport door deze verandering minder vanzelfsprekend is geworden.  In 2018 moeten we daar met onze activiteitenteams zelf mee aan de slag en ASV 2020 is daarom ook een goede ontwikkeling die we op tijd hebben ingezet.  Het blijft ook in 2018 spannend maar we zien het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet.  

Zo zien jullie: weer een jaar vol ontwikkelingen. We zijn door de Weissensee een beetje in mineur gestart maar wie weet… komt er nu wel echt natuurijs op onze baan.  Wij zijn er echt klaar voor.  

Het bestuur hoopt dat we met dezelfde inzet van velen en liefst nog wat meer dan in 2017 voort kunnen gaan met het doen van de goede dingen.

 Het ga jullie allemaal heel goed in 2018

Namens het bestuur van ASV
Bert Groot Roessink, voorzitter

randomness