Skeeleren en inline-skaten op de ASV skeelerbaan

Conform de RIVM/ NOCNSF richtlijnen: https://nocnsf.nl/sportprotocol

ASV heeft toestemming om vanaf maandag 11 mei het ‘buiten sporten’conform de RIVM /NOCNSF richtlijnen vorm te geven. De belangrijkste spelregels staan in onderstaand bericht én de bijgevoegde posters voor

 • Trainers
 • De sporters
 • De ouders en/of verzorgers

 (Klik op de afbeelding voor de regels)

Wij vragen jullie om deze posters goed te lezen en bij de hand te houden (opslaan in je smartphone), zodat de naleving ervan goed en zorgvuldig uitgevoerd kan worden.

We hopen dat iedereen met veel plezier weer kan gaan sporten.  Geef elkaar de ruimte om in deze bijzondere situatie te zoeken naar een prettige omgeving en sfeer, waarbinnen gesport kan worden. Help elkaar om het buiten sporten zo goed mogelijk vorm te geven.

Informatie- en aanmeldpagina's:

Zomerprogramma ASV leden

Trainingen voor leden en niet-leden

Ter aanvulling van de NOCNSF richtlijnen geven we hieronder de aanvullende richtlijnen voor het gebruik van onze skeelerbaan accommodatie.

Voor de trainers:

 • Elke trainer krijgt een namenlijst met de sporters, die zich via de website hebben opgegeven. Alleen deze sporters mogen meedoen met de training.  De trainers houden een presentielijst bij. Maak een fotootje van deze presentielijst.  Deze presentielijst wordt per week gemaild of geappt naar de secretaris van ASV.
 • Er komen geen ouders/toeschouwers het terrein van de skeelerbaan op, tenzij dit in specifieke gevallen noodzakelijk is (melding door ouder/verzorger minstens één dag voorafgaand aan je training). Zie daar streng op toe.
 • Het toegangshek blijft gesloten; 10 minuten voorafgaand aan de training wordt het hek geopend en worden de sporters binnen gelaten. Bij de start van de training wordt het toegangshek door de trainer(s) gesloten.
 • De kantine en kleedruimten moeten gesloten blijven. Alleen in nood mag de invalidetoilet in de kantine gebruikt worden. De trainer (of aanwezige vrijwilliger) opent en sluit de  kantinedeur.
 • TIP: maak een Whatsapp groep aan met de nummers waarop ouders te bereiken zijn in noodgevallen of noteer deze nummers op de presentielijst.

Voor de sporters:

 • Meld je aan voor de training(en) via zomertrainingen
 • Trek je sportkleding thuis aan.  Je skeelers mag je op de baan aantrekken en neem daarbij de 1,5 meter in acht (13 t/m 18 jaar). Jonge sporters, die door ouders geholpen moeten worden bij het aantrekken van de skeelers, doen dat buiten het toegangshek van de skeelerbaan. ASV zet enkele bankjes neer.
 • We mogen – volgens de huidige richtlijnen – GEEN gebruik maken van de kleedkamers én kantine en ook niet van de toiletten, die zich daar bevinden. De richtlijnen van de Veiligheidsregio zijn: voor de training thuis naar de toilet. Alleen in dringende gevallen mag de toilet in de kantine gebruikt worden. De trainer of vrijwilliger opent de kantine dan voor jou.
 • Na afloop van de training worden de skeelers op de daarvoor aangewezen plekken weer uitgedaan. Omkleden mag niet op de baan. Neem -indien nodig- extra kleding mee om over je sportkleding aan te trekken.

Voor de ouders:

 • Vooraf aanmelden voor deelname van je kind aan de training via de website is noodzakelijk. Sporters die niet op de lijst van de trainer(s) staan, worden niet toegelaten tot de skeelerbaan.
 • Zie erop toe, dat je kind voordat hij/zij naar de training gaat, thuis naar de toilet gaat.
 • Indien ondersteuning van je kind tijdens het sporten noodzakelijk is, is de toegang van één ouder/verzorger toegestaan. Meld dit een dag van te voren via mail of app bij de trainer.
 • Houd je strikt aan de NOCNSF regels en respecteer het feit dat trainers deze regels nauwgezet moeten volgen.
 • Geef een 06-noodnummer door aan de trainer. De trainer kan je dan in geval van nood bereiken.

Afzetten van de kinderen/jongeren en gebruik parkeerterrein:

 • Kinderen en jongeren die met de fiets komen zetten hun fiets buiten de baan langs het hekwerk van de skeelerbaan. Neem voldoende ruimte.
 • Kinderen en jongeren die met de auto gebracht worden volgens het principe van “kiss and ride” eerst afzetten bij de trottoirstrook langs het veld van de Bull Dogs. Daarna direct doorrijden. Blijf je als ouder wachten? Zet dan je auto op het parkeerterrein na het afzetten van je kind. Neem voldoende ruimte bij de parkeerplekken. Vermijd samenscholing van groepjes ouders. Ouders mogen niet het terrein van de skeelerbaan op.


 

 

 

randomness