Themabijeenkomst over een sociaal veilige sportomgeving

Het is voor ASV belangrijk om een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat er een sociaal veilig sportklimaat wordt geschapen en afspraken worden gemaakt om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Binnen ASV zijn er een aantal kernwaarden vastgesteld die richtinggevend zijn voor gedragsregels binnen de vereniging.

Het team kwaliteit organiseert een themabijeenkomst voor leden, ouders van jeugdleden, trainers, vrijwilligers, bestuur en begeleiders over een sociaal, veilig sportklimaat. Het doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk gedragsregels vast te stellen.

Het vaststellen en actief hanteren en uitdragen van gedragsregels helpt om een sociaal veilig sportklimaat binnen ASV te houden. Hiervoor wordt een interactieve bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 6 april 2019 van 10.00 tot 12.00 uur in het clubgebouw van ASV waarin je mee kunt praten over de gedragsregels. Om een breed draagvlak te creëren voor gedragsregels is het belangrijk veel deelnemers zijn aan de bijeenkomst.  Als je deel wilt nemen aan de bijeenkomst, meld je dan aan voor 24 maart 2019 via onderstaande deze pagina.

Charles van der Horst
Jan Willem Kakes
Team kwaliteit

randomness